Regler

Regler / Säkerhet

Säkerhetsreglerna för flygning på stävlanda kommer att uppdateras inom kort då vi väntar besked från Flygledningen i Kalmar ang. en upprättad flygzon med angivna gränser för vilka man får flyga inom.

Just nu råder flygförbud på stävlanda då kontrolltornet är öppet. Se Bloggpost om detta

 

Säkerhetsregler är till för att minska risken för att skador på personer eller egendom uppstår. De är inte påhittade för att ställa till besvär utan är resultat från händelser som har inträffat på flygfält runt om i Sverige och i övriga världen.

Det är förbjudet att flyga över depån och parkeringen.

I depån och på parkeringen finns det människor, bilar och flygplan. Risken att skada en människa om man störtar i depån eller på parkeringen är stor. Det skulle vara mycket tråkigt och jobbigt för de iblandade om någon blir skadad av ett modellflygplan.

Det har inträffat allvarliga olycksfall på andra platser. Om man ”bara” råkar skada en bil eller ett annat flygplan så innebär det mycket arbete med att ersätta skadan. Om du åstadkommer en skada så ansvarar du för att den som skadats får ersättning. Det är alltså ett krav att den som flyger har en försäkring som täcker skador på andras egendom.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din försäkring täcker detta.
Annars kan du gå med i RCFF eller SMFF som har försäkringar som ingår i medlemsskapet.

 

Det är förbjudet att taxa in till depån. Risken att skada en människa, andra flygplan eller bilar på parkeringen är relativt stor om man taxar in till depån. Det har hänt att trotteln har hängt sig, att trottelservot har gått sönder, att mottagaren har lagt av, att mottagaracken tagit slut och att sändaren har lagt av vid taxning av flygplan. Alla dessa fall har inneburit att flygplanet inte har gått att stoppa. Några mycket allvarliga fall har inträffat då en person har varit nära att träffas av ett flygplan på full gas. Taxning mot depån innebär också att man kan komma att taxa mot andra som flyger. Det är mycket irriterande att med taxande flygplan vid benen när man flyger.

 

Det är även olämpligt att taxa ut från depån särskilt när det finns någon som flyger i depån. Taxa aldrig närmare än 5 meter från någon person !!!

Endast de som behöver vara i depån får vara där. Endast de som håller på med att förbereda för flygning eller packa ihop får befinna sig i depån. Besökare och de som inte är aktiva med förberedelser, avslut eller flygning skall befinna sig på parkeringen eller vid klubbhuset.

 

Pilotruta

Någon utmärkt pilotruta finns inte. Bästa platserna för piloterna är till vänster och höger i depå-området. Det är tillåtet att gå ned på fältet vid start och landning. Det är inte tillåtet att stå på fältet och flyga om någon annan flyger eller tänker starta.

 

Du måste ha en frekvensflagga för att få slå på sändaren. (35 MHz) Om någon är upp med ett flygplan och du slår på din sändare och har samma kanal som den som flyger så är ett haveri ett faktum. Minst ett flygplan blir skadat (skrot), i värsta fall kan man få personskador. Den som inte har en frekvensflagga och som orsakar ett haveri får stå för alla kostnader som den drabbade får. Om någon flyger utan att ha tagit frekvensflagga och någon annan tar frekvensflaggan och slår på sin sändare så får den som saknar frekvensflagga stå för sina kostnader.

 

Provkörning av motorer

Undvik att provköra motorer i depån. Ljudet av en högvarvande motor gör att de som flyger inte kan höra sina motorer och röken från motorn kan vara mycket besvärande för alla som befinner sig i depån. Om du behöver göra längre provkörningar så gå bort till helikopterrutan  med maskinen !!

 

Flygfältet
Marken till flygfältet har vi gratis tillgång till. Vi har inget kontrakt eller avtal om att vi skall ha tillgång till marken i framtiden. Därför är det väldigt viktigt att vi inte stör de som bor i närheten med våra flygningar. Det är också viktigt att vi kör sakta förbi bostadshusen längs vägen hit. Om vi får klagomål på oss om störande ljud eller ”buskörningar” förbi bostäderna så kan vi bli vräkta från fältet med mycket kort varsel. För att minska risken för ljudstörningar för de som bor vid fältet så är det förbjudet att flyga över bostadshusen i närheten. Det gäller husen i dungen norr om fältet och husen vid vägkorsningen sydost om fältet. Försök att i möjligaste mån att bara flyga väster om flygfältet. För att ytterligare minska risken för ljudstörningar är flygningar med maskiner som är bullriga inte tillåtna före kl 9 lördagar, söndagar och helger samt efter kl 22 alla dagar. Om du är osäker på om din maskin är bullrig så fråga klubbkamraterna.

 

Sammanfattning.

 

  • Du måste ha gällande försäkring som täcker personskador och skador på annans egendom.
  • Det är förbjudet att flyga över bostadshusen i närheten.
  • Det är inte tillåtet att flyga efter kl 22 med bullriga maskiner.
  • Det är förbjudet att flyga över depån och parkeringen.
  • Det är förbjudet att taxa in till depån.
  • Du måste ha en frekvensflagga för att få slå på sändaren. (Gäller ej 2.4Ghz sändare)